Kaveri Youth Committee 2022 Coordinators

Prathima Murthy and Naga Chaitanya

KYC 2022 Senior Committee

Role Name Candidate
President Manasvi Sharma
Manya Mahesh
Vice President Simran Mattikalli
Samarth Sudarshana
Secretary Siddanth Vinay
Akshay Das
Treasurer Veda Murthy
Manya Manjunath
Website Developer Riya Jayashankar

KYC 2022 Junior Committee

Role Name Candidate
President Vibhav Bhat
Vice President Nanma Haridas
Secretary Manya Banavar
Joint Secretary Shreya Devaraj
Arohi Vamshi
Treasurer Akhsay Sudhakar
Samarchit Nanjunda
Joint Treasurer Shreya Jayashankar
Siri Devaraj