Maryland | Washington DC | Virginia

KYC Committe : Senior - 2022

Role Name Candidate 1 Candidate 2
President Manasvi Sharma Manya Mahesh
Vice President Simran Mattikalli Samarth Sudharshana
Secretary Siddanth Vinay Akshay Das
Treasurer Veda Murthy Manya Manjunath
Website Admin Riya Jayashankar

KYC Committe : Junior - 2022

Role Name Candidate 1 Candidate 2
President Vibhav Bhat
Vice President Nanma Haridas
Secretary Manya Banavar
Treasurer Akhsay Sudhakar Samarchit Nanjunda
Joint Secretary Shreya Devaraj Arohi Vamshi
Joint Treasurer Shreya Jayashankar Siri Devaraj