Maryland | Washington DC | Virginia

About Kaveri Kannada Association

Kaveri is a cultural organization representing the Kannada speaking people from Karnataka State India, who have settled in Maryland-Washington D.C-Virginia area. The Purpose of the organization is to propagate Kannada language, culture, music, dance, and drama among the Kannada speaking people.

Kaveri is one of the oldest Kannada organizations in the U.S.A, and has been active in the promotion of Kannada culture in the Nation's capital since 1972. Kaveri organizes social and cultural activities to facilitate Kannada speaking people to socially interact with their friends, and nurture interest in Kannada and culture among adults, as well as youth born and growing in U.S.

Kaveri is also active in promoting Kannada language in the Karnataka State, India. Kaveri has established one of the largest trusts with the Kannada Sahithya Parishat for publishing Kannada books annually.

Kaveri was one of the organizations outside of Karnataka to submit nomination for "Year 2002 Kannada Rajyotsava" award instituted by Government of Karnataka.

Past Presidents

1972 Lt. Vimala Channabasappa
1973 Lt. Vimala Channabasappa
1974 Lt. Vimala Channabasappa
1975 Dr. H. Siddalingaiah
1976 Dwarkanath
1977 Dwarkanath
1978 D.N. Rajashekhar
1979 S. Krishnamurthy
1980 Guruswamy Ayya
1981 Bharathi Setty
1982 B.S. Prabhakar
1983 Tavarekere Srikantaiah
1984 Gayathri Jagannath
1985 Mysore Nataraja
1986 D.R. Krishnamurthy
1987 K.L. Vasanth
1988 Lt. Lavappa/ A.R. Char
1989 Sushila Mallur
1990 Vishwanath
1991 Vishwanath / Dwarakanath Srinivas
1992 Dwarkanath Srinivas
1993 Suma Muralidhar
1994 Gopinath Boray
1995 Shailaja Rau
1996 Shashikala Chandrashekar
1997 Vijayalakshmi Gowda
1998 Chandra Bappanad
1999 Suresh Ramachandran
2000 Ravi Harapanhalli
2001 Nagashankar Chandrashekar
2002 Ravi Dankanikote
2003 Sanjay S. Rao
2004 Harish Hiremath
2005 Ramachandra Rao
2006 Madesha Basavaraju
2007 Swamy Narayana
2008 Shivu Bhat
2009 Meena Rao
2010 Guru Nagaraja
2011 Jayashree Jagadeesh
2012 Haridas Lahari
2013 Sharmila Murthy
2014 Girish Vasudeva
2015 Sudhakara Saraswatipura
2016 Kiran Lakshman
2017 Mani Sreenivas
2018 Subodh Khorpade
2019 Shailaja Arkacharya
2020 Mahesh Mahadeva
2021 Mithri Jayadev
2022 Satish Belagutti